Administracja

Pracownicy administracji

Iwona Oleś

Sekretarz Szkoły
 76 72 47 300
i.oles@sp7lubin.pl
pok. 7
godz. pracy 7:00-15:00

Katarzyna Długosz

Kierownik Gospodarczy
 76 72 47 308
k.dlugosz@sp7lubin.pl
pok. 10

godz. pracy 7:00-15:00

Lidia Kardasz

Starszy intendent
 76 72 47 309
l.kardasz@sp7lubin.pl
pok. 11
godz. pracy 7:00-15:00

Mirosław Nieśmiertelny

Inspektor ds. bhp
 76 72 47 321
m.niesmiertelny@sp7lubin.pl
pok. 9
godz. pracy: wtorek 12:30 – 14:30

Natalia Kąkol

Pomoc administracyjna
 76 72 47 300
n.kakol@sp7lubin.pl
pok. 7
godz. pracy 7:00-15:00