Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły

Arkadiusz Tomczuk

Dyrektor Szkoły
 76 72 47 300
a.tomczuk@zsslubin.pl
pok. 7a
  • nauczyciel matematyki, informatyki
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli na liście Ministra Edukacji Narodowej
  • egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki
  • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Sylwia Matla

Wicedyrektor Szkoły
 76 72 47 305
s.matla@zsslubin.pl
pok. 111a
  • nauczyciel matematyki

Jarosław Stępień

Wicedyrektor Szkoły
 76 72 47 304
j.stepien@zsslubin.pl
pok. 112
  • nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego