Egzamin ósmoklasisty – ważne terminy

Egzamin ósmoklasisty - ważne terminy

25-27 maja 2021

  • egzamin ósmoklasisty w terminie głównym wg  harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

16-18 czerwca 2021

  • egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym wg  harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

2 lipca 2021

  • termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2021

  • termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

9 lipca 2021

  • termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym