Harmonogram odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole wg ustalonego poniżej grafiku.

Klasa 8a – godz.: 09:00 – 10:00

Klasa 8b – godz.: 10:00 – 11:00

Klasa 8c – godz.: 11:00 – 12:00

Klasa 8d – godz.: 12:00 – 13:00

Zalecenia:

  1. Zaleca się zachowanie kolejności w dzienniku lekcyjnym.
  2. Prosimy zachować dystans i nie gromadzić się w grupy przed wejściem.
  3. Podczas odbioru należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą.
  4. Przed odbiorem zaświadczenia należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się na stoliku.
  5. Rekomenduje się odbiór zaświadczenia w rękawiczkach.