Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27.02.2020 r.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem (27.02.2020 r.)

Pobierz tutaj informację GIS

Pobierz dokument: DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM COVID-19