Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019
3. Ferie zimowe (woj. dolnośląskie) 10-23 lutego 2020
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020
5. Egzamin ósmoklasisty:
– język polski 16 czerwca 2020
– matematyka 17 czerwca 2020
– język obcy nowożytny 18 czerwca 2020
dodatkowy termin
egzaminu ósmoklasisty:

– język polski 7 lipca 2020
– matematyka 8 lipca 2020
– język obcy nowożytny 9 lipca 2020
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie pracuje) 1 listopada 2019
1 stycznia 2020
6 stycznia 2020
1 maja 2020
11 czerwca 2020

b) w szkole podstawowej
(w tych dniach nie odbywają się lekcje,
ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)

31 października 2019
2 stycznia 2020
3 stycznia 2020
30 kwietnia 2020
16 czerwca 2020
17 czerwca 2020
18 czerwca 2020
12 czerwca 2020
7. Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej
22 czerwca 2020
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020
9. Ferie letnie od 27 czerwca
do 31 sierpnia 2020