Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych1 września 2020
2.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020
3.Ferie zimowe (woj. dolnośląskie)18-31 stycznia 2021
4.Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021
5.Egzamin ósmoklasisty: 
– język polski25 maja 2021
– matematyka26 maja 2021
– język obcy nowożytny27 maja 2021
dodatkowy termin
egzaminu ósmoklasisty:
 
– język polski16 czerwca 2021
– matematyka17 czerwca 2021
– język obcy nowożytny18 czerwca 2021
6.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie pracuje)11 listopada 2020
1 stycznia 2021
6 stycznia 2021
3 maja 2021
3 czerwca 2021

b) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(w tych dniach nie odbywają się lekcje,
ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)

2 listopada 2020
4 stycznia 2021
5 stycznia 2021
30 kwietnia 2021
25 maja 2021
26 maja 2021
27 maja 2021
4 czerwca 2021
7.Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej 
8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych25 czerwca 2021
9.Ferie letnieod 26 czerwca
do 31 sierpnia 2021