Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych2 września 2019
2.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2019
3.Ferie zimowe (woj. dolnośląskie)10-23 lutego 2020
4.Wiosenna przerwa świąteczna9-14 kwietnia 2020
5.Egzamin ósmoklasisty: 
– język polski21 kwietnia 2020
– matematyka22 kwietnia 2020
– język obcy nowożytny23 kwietnia 2020
dodatkowy termin
egzaminu ósmoklasisty:
 
– język polski1 czerwca 2020
– matematyka 2 czerwca 2020
– język obcy nowożytny 3 czerwca 2020
6.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie pracuje)1 listopada 2019
1 stycznia 2020
6 stycznia 2020
1 maja 2020
11 czerwca 2020

b) w szkole podstawowej
(w tych dniach nie odbywają się lekcje,
ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)

31 października 2019
2 stycznia 2020
3 stycznia 2020
21 kwietnia 2020
22 kwietnia 2020
23 kwietnia 2020
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
7.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych26 czerwca 2020
8.Ferie letnieod 27 czerwca
do 31 sierpnia 2020