Kalendarze szkolne

Kalendarze szkolne

  • Kalendarz roku szkolnego
  • Kalendarz wydarzeń szkolnych
1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2021
2.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2021
3.Ferie zimowe (woj. dolnośląskie)31 stycznia - 13 lutego 2022
 Wiosenna przerwa świąteczna14-19 kwietnia 2022
5.Egzamin ósmoklasisty: 
- język polski24 maja 2022
- matematyka25 maja 2022
- język obcy nowożytny26 maja 2022
dodatkowy termin
egzaminu ósmoklasisty:
 
- język polski13 czerwca 2022
- matematyka14 czerwca 2022
- język obcy nowożytny15 czerwca 2022
6.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie pracuje)1 listopada 2021
11 listopada 2021
6 stycznia 2022
3 maja 2022
16 czerwca 2022
b) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(w tych dniach nie odbywają się lekcje,
ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)
15 października 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
24 maja 2022
25 maja 2022
26 maja 2022
17 czerwca 2022
7.Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej20 czerwca 2022
8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych24 czerwca 2022
9.Ferie letnieod 25 czerwca
do 31 sierpnia 2022