Kalendarze szkolne

Kalendarze szkolne

  • Kalendarz roku szkolnego
  • Kalendarz wydarzeń szkolnych
1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych1 września 2020
2.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020
3.Ferie zimowe (woj. dolnośląskie)4-17 stycznia 2021
4.Wiosenna przerwa świąteczna1-6 kwietnia 2021
5.Egzamin ósmoklasisty: 
- język polski25 maja 2021
- matematyka26 maja 2021
- język obcy nowożytny27 maja 2021
dodatkowy termin
egzaminu ósmoklasisty:
 
- język polski16 czerwca 2021
- matematyka17 czerwca 2021
- język obcy nowożytny18 czerwca 2021
6.Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
a) ustawowo wolne od pracy (w tych dniach szkoła nie pracuje)11 listopada 2020
1 stycznia 2021
6 stycznia 2021
3 maja 2021
3 czerwca 2021
b) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(w tych dniach nie odbywają się lekcje,
ale szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)
2 listopada 2020
29 kwietnia 2021  
30 kwietnia 2021
4 maja 2021
25 maja 2021
26 maja 2021
27 maja 2021
4 czerwca 2021
7.Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej21 czerwca 2021
8.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych25 czerwca 2021
9.Ferie letnieod 26 czerwca
do 31 sierpnia 2021