Nota prawna

  1. Podejmujemy wszelkie starania, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne w chwili ich umieszczenia oraz regularnie aktualizowane, ale nie gwarantujemy ich poprawności i możemy zmieniać te informacje w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.
  2. Publikujemy naszą stronę na zasadzie – taka, jaka jest – bez żadnej gwarancji, ani rękojmi, co do działania strony, dokładności informacji oraz produktów lub usług wymienianych na stronie www. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, jakie mogą wynikać z użytkowania naszej strony oraz za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy jakichkolwiek informacji zawartych na stronie.
  3. Wszelkie prawa do materiałów publikowanych na naszej stronie są zastrzeżone i podlegają ochronie.
  4. Wszelkie umieszczone na naszej stronie logotypy, znaki i nazwy handlowe stanowią własność ich właścicieli i wykorzystywanie ich może odbyć się jedynie za ich zgodą.
  5. Informacje zawarte na naszej stronie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystywania na inny niż niekomercyjny i prywatny użytek wymagają zezwolenia.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są na naszej stronie internetowej.
  7. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.