Nowelizacja Statutu SP7

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nowelizacji statutu szkoły. Ujednolicony tekst statutu znajduje się na naszej stronie w dziale Dokumenty. Nowelizacja obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.

Nowelizacja wprowadza między innymi następujące zmiany:
– wprowadzono całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły (nowelizacja na wniosek Rady Rodziców),
– ustalono godziny otwarcia szkoły dla uczniów, zasady opieki nad uczniami i zasady przebywania innych osób na terenie szkoły,
– wprowadzono zasady ustalania zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
– zmodyfikowano sposób informowania o wynikach nauczania i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.