RADA RODZICÓW

Rada Rodziców - rok szkolny 2019/2020

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

Imię i nazwisko Funkcja
 Anna Nowak Przewodnicząca
Radosław Fabiszewski Wiceprzewodniczący
 Iwona Hornung Sekretarz
 Iwona Dudziak Skarbnik
 Kamila Stachoń Członek
 Patryk Kosiedowski Członek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW

Imię i nazwisko
Maria Zgrodna-Grzyb
 Kamila Marszał

SKŁAD RADY RODZICÓW

KlasaPrzedstawiciel w Radzie Rodziców
1aPatryk Kosiedowski
1bKamila Stachoń
2aIwona Hornung
2b Aneta Trzcińska
3aAgnieszka Zyber
3bAnna Augustyn
5aRadosław Fabiszewski
5bMaria Zagrodna-Grzyb
5cMonika Smalec
6aIwona Dudziak
6bAnna Nowak
6c Sylwia Firuta
7aAneta Trzcińska
7bAnna Kaleta
7cMariusz Cisek
8aKamila Marszał
8bIwona Hornung
8cAnna Ryś
8dDiana Świątek