Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

  • Rekrutacja do klasy pierwszej
  • Rekrutacja do klasy 4 sportowej
  • Przyjęcie do wyższej klasy
  • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ ZAKOŃCZONA
Z powodu zbyt małej liczby kandydatów do klas sportowych, w roku szkolnym 2021/2022 nie zostały utworzone oddziały sportowe klas czwartych.
W związku z powyższym nie są publikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJMOWANIU UCZNIA DO POZOSTAŁYCH KLAS

 

 

Przyjęcie ucznia do klasy 2-8:


 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:


Dokumenty składane w innych przypadkach w trakcie roku szkolnego:

Rekrutacja 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

W dniu 28.01.2021 r. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022:

pobierz dokument ze strony MEiN.

Informacje o rekrutacji do wybranych szkół lubińskich na stronie PPP Lubin:

Giełda szkół – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (ppplubin.pl)

Informacje o rekrutacji na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty:

Rekrutacja – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego - webinarium 13 maja 2021 r.:

rekrutacja elektroniczna
rekrutacja elektroniczna