Składki i opłaty

Składki i opłaty

Składka na Radę Rodziców

Ustalona przez Zarząd składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

  • za pierwsze dziecko 40 zł,
  • za drugie dziecko 30 zł,
  • kolejne dzieci – zwolnione z opłat.

Opłat należy dokonać do 30 października 2019 r.

Opłata za ubezpieczenie

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wybrał firmę INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP w celu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach oferty istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów:

  • składka roczna 66,50 zł – na sumę ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł,
  • składka roczna 48,00 zł – na sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł,
  • składka roczna 38,50 zł – na sumę ubezpieczenia w wysokości 15 000 zł.

Szczegóły ubezpieczenia w poniższych plikach:

Opłata za obiady

Opłata za obiady w stołówce szkolnej w roku 2019/2020 wynosi 4 zł za jeden obiad od ucznia.

Opłat należy dokonywać w terminie ostatnich pięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego przelewem na konto:

38 1240 1473 1111 0010 9265 0128

lub gotówką od pierwszego do dziesiątego dnia każdego miesiąca u intendenta szkoły w pokoju nr 17.

Obiady wydawane są w godzinach 11:30 – 14:45.