Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Szkolne Koło
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Zarząd Koła

Przewodnicząca: Anna Gałązka-Olechnowska
Zstaępca przewodniczącego: Anna Ochocka
Sekretarz: Małgorzata Tkaczyszyn-Mastalska
Skarbnik: Dorota Ziółkowska

Komisja Rewizyjna Koła

Przewodnicząca: Ewa Ostręga
Sekretarz: Aneta Pater-Chrul
Skarbnik: Ewa Barańska

Zakres działalności koła

Troska o jakość warunków życia dziecka i jego rozwój poprzez:

  • organizowanie wsparcia materialnego dzieci,
  • ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą i złym traktowaniem,
  • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  • umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych patologią wyjść na imprezy kulturalne organizowane na terenie miasta np. do kina, teatru,
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci np. sportowego, kulturalnego,
  • zorganizowanie pomocy dzieciom ze środowisk patologicznych w nauce (wolontariat),
  • szukanie sponsorów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w celu dofinansowania do wyjazdów na turnieje i obozy sportowe.