Wnioski na Bilet+ – informacje.

nowe autobusy

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubina:
Prosimy o złożenie do końca czerwca wniosku o „Bilet+” na rok szkolny 2021/2022.  

Pobierz: Wniosek “Bilet +”

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin:
Proszę o złożenie do końca czerwca wniosku o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin” na rok szkolny 2021/2022.

Pobierz: Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin”.

Wykaz numerów linii komunikacyjnych w gminie Lubin.

Zdjęcie: Komunikacja wciąż darmowa – bilety tylko formalnie – Lubin Extra!