Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

I okres
1.09.2022
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
31.10.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

23 - 31.12.2022
Zimowa przerwa świąteczna
II okres
13 - 26.02.2023
Ferie zimowe

Ferie zimowe w woj. dolnośląskim

6 - 11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
2.05.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

4.05.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

5.05.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

23-25.05.2023
Egzamin ósmoklasisty

23.05.2022 r. godz. 9:00 - język polski
24.05.2022 r. godz. 9:00 - matematyka
25.05.2022 r. godz. 9:00 - język obcy

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (szkoła zapewnia  zajęcia opiekuńcze)

12-14.06.2023
Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

12.06,2022 r. godz. 9:00 - język polski
13.06.2022 r. godz. 9:00 - matematyka
14.06.2022 r. godz. 9:00 - język obcy

9.06.2022
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

19.06.2023
godz. 15:30
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Sala konferencyjna.

23.06.2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uroczyste zakończenie zajęć, wręczenie świadectw.

Wakacje
3.07.2023
Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
6.07.2023
Wydanie zdającym zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty