Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

I okres
1.09.2023
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
30-31.10.2023
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

2-3.11.2023
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

23 - 31.12.2023
Zimowa przerwa świąteczna
II okres
15 - 28.01.2024
Ferie zimowe

Ferie zimowe w woj. dolnośląskim

28.03 - 2.04.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
29-30.04.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

2.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

31.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze

17.06.2024
godz. 15:30
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

Sala konferencyjna.

21.06.2024
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uroczyste zakończenie zajęć, wręczenie świadectw.

Wakacje
22.06-31.08.2024
Ferie letnie