Składki i opłaty

Opłaty, ubezpieczenie

Składka na fundusz Rady Rodziców

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców w roku szkolnym 2022/2023 prosi o wpłaty na fundusz rodziców w wysokości:

  • za pierwsze dziecko 40 zł,
  • za drugie dziecko 30 zł,
  • kolejne dzieci – zwolnione z opłat.

Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców:

69 8669 0001 2031 0317 0793 0001

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko oraz klasa ucznia.

Prosimy o wpłaty do 30 października 2022 r.

Opłata za obiady

Opłata za obiady w stołówce szkolnej w roku 2022/2023 wynosi 5 zł za jeden obiad od ucznia.

Opłat należy dokonywać w terminie od 15 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego przelewem na konto:

38 1240 1473 1111 0010 9265 0128

Obiady wydawane są w godzinach 11:15 – 14:45.

Ubezpieczenie uczniów

Przepisy oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych, w których mogą Państwo samodzielnie (poprzez internet) ubezpieczyć swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.