Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami

DataGodzinaRodzaj zebrania
8 września 2022 r.17:00zebranie ogólne
1 grudnia 2022 r.17:00zebranie ogólne
 26 stycznia 2023 r.17:00zebranie ogólne
30 marca 2023 r.17:00zebranie ogólne
 18 maja 2023 r.17:00zebranie ogólne

Wykaz sal na zebrania z rodzicami

Klasa Wychowawca Sala
1a Dorota Ziółkowska 2
2a Mariola Adamczyk 4
3a Małgorzata Kowalczyk 1
3b Dorota Milner 5
4a Malgorzata Tadeuszewska 104
4b Dorota Ćwik 105
5a Jadwiga Sprysak 108
6a Beata Łuczak 109
8a Anna Hucał 103
8b Jadwiga Sprysak 108

Informacje:

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmian daty zebrania po uprzednim poinformowaniu wychowawców i rodziców.

  1. Zebrania ogólne odbywają się wg harmonogramu, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwołać zebranie ogólne po uprzednim poinformowaniu rodziców.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, dyrektorem, zastępcą dyrektora – podczas zebrań z rodzicami w godz. 17.00-18.00.
  3. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zebrania mogą być organizowane za pomocą środków komunikacji na odległość.