Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami

DataGodzinaRodzaj zebrania
7 września 2023 r.17:00zebranie ogólne
23 listopada 2023 r.17:00zebranie ogólne
 11 stycznia 2024 r.17:00zebranie ogólne
21 marca 2024 r.17:00zebranie ogólne
 23 maja 2024 r.17:00zebranie ogólne

Wykaz sal na zebrania z rodzicami

Klasa Wychowawca Sala
1a Małgorzata Kowalczyk 1
2a Dorota Ziółkowska 2
3a Dorota Milner 5
4a Małgorzata Gralla 108
4b Anna Hucał 103
5a Małgorzata Tadeuszewska 104
5b Dorota Ćwik 105
6a Jadwiga Sprysak 109
7a Beata Łuczak 102

Informacje:

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmian daty zebrania po uprzednim poinformowaniu wychowawców i rodziców.

  1. Zebrania ogólne odbywają się wg harmonogramu, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwołać zebranie ogólne po uprzednim poinformowaniu rodziców.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, dyrektorem, zastępcą dyrektora – podczas zebrań z rodzicami w godz. 17.00-18.00.
  3. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zebrania mogą być organizowane za pomocą środków komunikacji na odległość.