DANE SZKOŁY

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa
ul. Sybiraków 11
59-300 Lubin

telefon: 76 72 47 300

adres www: www.sp7lubin.pl

e-mail: sp7@sp7lubin.pl

skrytka e-PUAP: /sp7lubin/domyslna

Organ prowadzący: Gmina Miejska Lubin
Numer RSPO: 107054
REGON: 391024167

Rachunki bankowe:

Rachunek bieżący (budżet):
28 1240 1473 1111 0010 9264 9920 

Wpłaty za obiady
38 1240 1473 1111 0010 9265 0128 

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców:
69 8669 0001 2031 0317 0793 0001

Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina Miejska Lubin
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
NIP 692-22-53-959

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa
ul. Sybiraków 11
59-300 Lubin