KONTAKT

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa
ul. Sybiraków 11
59-300 Lubin

Dyrektor: Sylwia Matla

telefon: 76 72 47 300

adres www: www.sp7lubin.pl

e-mail: sp7@sp7lubin.pl

skrytka e-PUAP: /sp7lubin/domyslna

Numery telefonów pracowników:
Pracownik/Miejsce Nr telefonu
Sekretariat 76 72 47 300
Kierownik gospodarczy 76 72 47 308
Intendent 76 72 47 309
Pielęgniarka 76 72 47 312
Inspektor ds. bhp 76 72 47 321
Świetlica (sala 01) 76 72 47 320
Świetlica (sala 02) 76 72 47 322