Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

I okres
13.09.2023
godz. 15:30
Zabranie plenarne
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego w Szkole Podstawowej nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie w roku szkolnym 2023/2024.
 • Zatwierdzenie planów pracy.
22.11.2023
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie dla nauczycieli.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego na rok 2024.
 • Zaopiniowanie kandydatów do odznaczeń państwowych.
 • Omówienie spraw bieżących.
8.01.2024
godz. 15:30
Zebranie klasyfikacyjne
 • Klasyfikacja śródroczna.
10.01.2024
godz. 15:30
Zebranie plenarne
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I okresie roku szkolnego 2023/2024.
II okres
20.03.2024
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie dla nauczycieli.
 • Omówienie spraw bieżących.
23.05.2024
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie dla nauczycieli.
 • Omówienie spraw bieżących.
17.06.2024
godz. 15:30
Zebranie klasyfikacyjne
 • Klasyfikacja roczna i końcowa.
Wakacje
26.08.2024
Zebranie plenarne
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2023/2024.