O SZKOLE

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie jest placówką o ponad 45-letniej tradycji. Do 31 sierpnia 2019 roku była częścią Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie, w skład której wchodziły również szkoły: Gimnazjum nr 2 – Sportowe oraz V Liceum Ogólnokształcące.

Długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zaowocowały stosowanym obecnie modelem pracy dydaktyczno-wychowawczej, który polega na:

 • wychowaniu w duchu tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka;
 • wspieraniu postaw poszukujących i twórczych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
 • budowaniu silnej więzi z tradycją regionalną i narodową, uwidaczniając jej głębokie europejskie korzenie;
 • podmiotowym traktowaniu wszystkich wychowanków;
 • stworzeniu przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
 • wyrównywaniu szans edukacyjnych i kulturowych;
 • zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i sportowymi. Nasi uczniowie i absolwenci startowali w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach. Reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów, Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata. Zdobywali tytuły Mistrzów Polski Seniorów, Juniorów, Młodzików i Dzieci. Szkoła podstawowa i gimnazjum wchodzące w skład dawnego Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie zajmowały pierwsze miejsce w rywalizacji sportowej szkół Dolnego Śląska. Dzięki działalności sportowej szkoły uczniowie mieli szanse nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, ale również wyjeżdżać na obozy sportowe oraz zawody w kraju i za granicą.

Szkoła zapewnia:

 • Wysoki poziom zajęć dydaktycznych opartych na stosowaniu nowoczesnych metod nauczania.
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
 • Naukę języków obcych od pierwszej klasy.
 • Zajęcia wychowania fizycznego w klasach 1-3 prowadzone przez nauczycieli wf.
 • Dostęp do nowoczesnych źródeł informacji w bibliotece i czytelni szkolnej.
 • Interesującą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportową.
 • Stałą pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Prawidłowo funkcjonujące oddziaływania wychowawczo-opiekuńcze.
 • Przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi młodego człowieka.

W szkole prowadzone jest szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:

 • lekkoatletyka,
 • łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem,
 • piłka ręczna.
Uczniowie nasi mają do dyspozycji następujące obiekty do zajęć sportowych:
 • dwie sale gimnastyczne,
 • siłownię sportową,
 • boisko z torem lekkoatletycznym.
Nad zdrowiem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.
Pory lekcji i przerwy międzylekcyjne:
Nr lekcji Godziny lekcji
1 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:35
3 9:40 – 10:25
4 10:30 – 11:15
I. przerwa obiadowa
5 11:35 – 12:20
II. przerwa obiadowa
6 12:40 – 13:25
III. przerwa obiadowa
7 13:45 – 14:30
8 14:35 – 15:20
9 15:25 – 16:10