Informacja dla zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty, do dnia 29 maja 2020 r. (piątek) należy zgłosić sytuację, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa. Informacje należy przekazać mailem, przez e-dziennik lub w sekretariacie szkoły. Zdający wówczas może korzystać z przyłbicy. Jeżeli uczeń nie może korzystać również przyłbicy (taką informację również proszę przekazać w tej samej formie), wówczas przystępuje do egzaminu w odrębnej sali, w której odstęp między zdającymi i członkami zespołu nadzorującego jest […czytaj całość]

Terminy konsulatacji dla uczniów klas ósmych

Poniżej publikujemy terminy konsultacji dla uczniów klas ósmych. Wskazane jest wcześniejsze umówienie konsultacji z nauczycielem podczas kształcenia na odległość lub mailem. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 8:00 S. Matla kl. 8d – s. 208 E. Barańska kl. 8b – s. 202 D. Mucha kl. 8d – s. 203 A. Hucał kl. 8d – s. 201 14:30 U. Borkowska kl. 8a – s. 204 M. Kazimierowicz kl. 8b – s. 201 E. Barańska kl. 8c – s. 202 A. Pater-Chrul kl. […czytaj całość]