Apel do mieszkańców miasta Lubina

            To nie jest czas wolny. Dzieci powinny przebywać w domach, najlepiej pod opieką jednego z rodziców. Młodzi ludzie nie powinni w czasie tych dwóch tygodni brać udziału w spotkaniach towarzyskich. Prosimy o ograniczenie kontaktów z innymi, w miarę możliwości nie wychodzenie z domu. Służby apelują o zdrowy rozsądek, zachowanie spokoju i przestrzeganie zaleceń.

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.