Harmonogram odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 r.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole wg ustalonego poniżej grafiku. Klasa 8a – godz.: 09:00 – 10:00 Klasa 8b – godz.: 10:00 – 11:00 Klasa 8c – godz.: 11:00 – 12:00 Klasa 8d – godz.: 12:00 – 13:00 Zalecenia: Zaleca się zachowanie kolejności w dzienniku lekcyjnym. Prosimy zachować dystans i nie gromadzić się w grupy przed wejściem. Podczas odbioru należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą. Przed odbiorem zaświadczenia należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się na […czytaj całość]

Wnioski na Bilet+

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubina:Proszę o złożenie do 30 czerwca 2020 r. wniosku o „Bilet+” na rok szkolny 2020/2021.   Pobierz: Wniosek “Bilet +” Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin:Proszę o złożenie do 30 czerwca 2020 r. wniosku o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin” na rok szkolny 2020/2021. Pobierz: Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych […czytaj całość]