Wnioski na Bilet+ – informacje.

nowe autobusy

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubina:Prosimy o złożenie do końca czerwca wniosku o „Bilet+” na rok szkolny 2021/2022.   Pobierz: Wniosek “Bilet +” Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin:Proszę o złożenie do końca czerwca wniosku o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin” na rok szkolny 2021/2022. Pobierz: Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży […czytaj całość]

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – rozporządzenie MEiN podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r. przez Ministra Edukacji i Nauki. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia załączniku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wśród przykładowych zmian można wymienić:   z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza, z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące […czytaj całość]