Wymagania na egzaminie ósmoklasisty – rozporządzenie MEiN podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2020 r. przez Ministra Edukacji i Nauki. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia załączniku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wśród przykładowych zmian można wymienić:   z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza, z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące […czytaj całość]

Zajęcia sportowe w klasach sportowych od 30 listopada 2020 r. (aktualizacja)

Od poniedziałku 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe w klasach sportowych (4b, 6a, 6b, 7a, 7b) będą prowadzone w miejscu ich realizacji z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy do 6 godzin zajęć tygodniowo realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego. Szczegółowy harmonogram – zaktualizowany w dniu 29.11.2020 r. w poniższym pliku:

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 27 listopada 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19. W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych […czytaj całość]