DANE SZKOŁY

Dane szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa
ul. Sybiraków 11
59-300 Lubin

telefon: 76 72 47 300

adres www: www.sp7lubin.pl

e-mail: sp7@sp7lubin.pl

Numer RSPO: 107054
Organ prowadzący: Gmina Miejska Lubin

Bank i numery identyfikacyjne:
Bank PKO SA:

28 1240 1473 1111 0010 9264 9920

Wpłaty za obiady (Bank PKO SA):
38 1240 1473 1111 0010 9265 0128

NIP: 6922521845
REGON:
 391024167

Dane do faktury:

Nabywca:
Gmina Miejska Lubin
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
NIP 692-22-53-959

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa
ul. Sybiraków 11
59-300 Lubin