Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Do ogłoszenia wyników zostało:

Harmonogram:

DataGodzinaHarmonogram egzaminu
Egzamin w terminie głównym
25 maja 2021 r.
(wtorek)
9:00Egzamin z języka polskiego
26 maja 2021 r.
(środa)
9:00Egzamin z matematyki
27 maja 2021 r.
(czwartek)
9:00Egzamin z języka obcego nowożytnego
Egzamin w terminie dodatkowym
16 czerwca 2021 r.
(środa)
9:00Egzamin z języka polskiego
17 czerwca 2021 r.
(czwartek)
9:00Egzamin z matematyki
18 czerwca 2021 r.
(piątek)
9:00Egzamin z języka obcego nowożytnego
Pozostałe terminy
2 lipca 2021 r.Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty
do 8 lipca 2021 r.Przekazanie szkołom wyników, zaświadczeń i informacji
9 lipca 2021 r.Wydanie zdającym zaświadczeń oraz informacji

Wymagania egzaminacyjne w roku 2021:

Informacje bieżące:

Informacje z CKE

Klikając przycisk po prawej stronie nastąpi prześnienie do strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ze szczegółowymi informacjami na temat egzaminu ósmoklasisty. Strona zostanie otwarta w nowym oknie.