Nowelizacja Statutu Szkoły

W dniu 27 listopada 2019 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie. Aktualny statut znajduje się na naszej stronie w zakładce Dokumenty. Znowelizowany Statut obowiązuje od dnia 27 listopada 2019 r.