Office 365

Nasza szkoła korzysta z pakietu Office 365 w wersji online.

Office 365 to zbiór usług, w skład którego wchodzą między innymi:

  • internetowe wersje aplikacji Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Sway (działają w przeglądarce i wymagają połączenia z Internetem),
  • konto w platformie Skype for Business (Skype dla firm),
  • 1TB pojemności na dysku OneDrive,
  • kilka innych usług Microsoft.

Uczniom konta zakłada się w domenie edu.sp7lubin.pl.

Logowanie do usług:

Office 365
outlook
Outlook - poczta elektroniczna

Zasady korzystania i instrukcje:

Zasady korzystania z platformy Microsoft Office 365 w Szkole Podstawowej Nr 7 w Lubinie
Przewodnik użytkownika usługi Office 365
Podstawowe czynności w usłudze Office 365 — szkolenia wideo
Przewodniki Szybki start dla pakietu Office
Centrum szkoleniowe pakietu Office

Konfiguracja programów i aplikacji pocztowych:

outlook
Dodawanie konta e-mail do programu Outlook dla Widnows.
android
Konfigurowanie poczty e-mail na urządzeniach z systemem Android.
apple
Konfigurowanie poczty e-mail na urządzeniach przenośnych z systemem iOS.
windows
Konfigurowanie poczty e-mail na urządzeniu z systemem Windows Phone.

Adresy grupowe i funkcyjne:

wszyscy pracownicy szkoły posiadający służbowe skrzynki pocztowe

dyrekcja szkoły (dyrektor i wicedyrektorzy)

wszyscy nauczyciele szkoły

wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (uczący w klasach I – III)

wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

liderzy zespołów przedmiotowych

skrzynka pocztowa biblioteki

pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi posiadający służbowe skrzynki pocztowe

skrzynka do wysyłania materiałów do drukowania przez p. woźną

skrzynka do wysyłania materiałów do publikacji na stronę internetową szkoły

skrzynka do wysyłania materiałów na zebrania rady pedagogicznej

skrzynka wykorzystywana do zgłoszeń na zawody sportowe

skrzynka Rady Rodziców

wszyscy uczniowie posiadający skrzynki szkolne