Składki i opłaty

Składki i opłaty

Składka na Radę Rodziców

Ustalona przez Zarząd składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

  • za pierwsze dziecko 40 zł,
  • za drugie dziecko 30 zł,
  • kolejne dzieci – zwolnione z opłat.

Opłat należy dokonać do 30 października 2020 r.

Opłata za obiady

Opłata za obiady w stołówce szkolnej w roku 2020/2021 wynosi 4 zł za jeden obiad od ucznia.

Opłat należy dokonywać w terminie od 15 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego przelewem na konto:

38 1240 1473 1111 0010 9265 0128

Obiady wydawane są w godzinach 11:15 – 14:45.