Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze

Każdego roku w listopadzie, zgodnie z tradycją, obchodzimy Andrzejki. Zwyczaj ten wywodzi się z obrzędów ludowych. Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła ludziom przez wieki. W piątek 29 listopada w naszej szkole odbyły się wróżby andrzejkowe. Była to wspaniała okazja do fajnej zabawy, urozmaicającej życie szkolne. Wiele śmiechu i radości dostarczyły nam wylosowane przepowiednie. Wybrane zespoły klasowe spisały się na medal, przygotowując wspaniałe wróżby i poczęstunek. Opiekunowie SU dziękują wszystkim zaangażowanym uczniom za udział w inicjatywie.