Szkoła też może pomagać!

Koniec roku szkolnego to czas podziękowań dla kadry pedagogicznej, za ich poświęcenie i trud wychowawczy. W ostatnim czasie poczuliśmy wyjątkowo silnie, że szkoła to nie tylko lekcje, ale przede wszystkim relacje. Dlatego na zakończenie roku szkolnego zapraszamy do wypróbowania nowego sposobu na okazywanie wdzięczności. Zapraszamy do akcji Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. To świetna lekcja pomagania w praktyce!Tym razem zbiórka dotyczy Jerzyka Żerko. Jerzyk urodził się 30.10.2014 roku w szpitalu klinicznym Anny Mazowieckiej w Warszawie ze złożoną wadą serca.Wada serca okazała się bardzo złożona: ubytek przegrody międzykomorowej, między przedsionkowej, zwężenie pnia płucnego w trzech miejscach, zwężenie zastawki aorty pnia płucnego, prawostronny izomeryzm, przełożenie wielkich pni tętniczych. Po porodzie wykryto u Jerzyka jeszcze zespół Goldenhara – zespół wad wrodzonych: oprócz wady serca dochodzi wada słuchu, wada układu twarzoczaszki.Chłopiec przeszedł już niezbędne leczenie operacyjne, zabiegi, dzięki którym wciąż żyje, jednak konieczna były kolejne operacje, tym razem w Genewie.Pierwszy etap, jaki zaplanował genewski szpital jest już za nami. Jerzy w tempie ekspresowym dochodzi do siebie, choć operacja była bardzo trudna. Korekcja wady Jerzyka miała odbyć się w dwóch etapach. Pierwszym była stabilizacja serduszka i zbicie nadciśnienia płucnego. Lekarze w Genewie jako jedyni podjęli się tak skomplikowanej operacji i jako jedynym udało się naprawić zastawkę, której wcześniejsze próby zrobienia, w kraju, nie przyniosły efektów. Następnie w drugiej operacji, tej, która jest przed Jerzykiem lekarze chcą podnieść natlenianie krwi, które jest dla Jerzyka skrajnie niskie i zagrażające życiu. Niestety, koszty każdej operacji są bardzo wysokie (pierwsza kosztowała ponad 800 tys. zł, druga będzie równie droga). Taka jest cena za życie tak bardzo wdzięcznego chłopca, którą z Waszą pomocą musimy koniecznie opłacić! Do akcji serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników naszej szkoły. Niech moc będzie z Tobą Jerzyku!!! 🙂