Terminy związane z klasyfikacją roczną

klasyfikacja

Stosowanie do § 43 pkt 14 Statutu szkoły podajemy do wiadomości terminy związane z klasyfikacją roczną.

Do 2 czerwca 2021 r. – ustalenie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny zachowania.

Do 7 czerwca 2021 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych.

7 czerwca 2021 r. – zebrania z rodzicami.

Do 18 czerwca 2021 r. – ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny zachowania.

21 czerwca 2021 r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.