Informacja o wpłatach za obiady.

Wpłaty za obiady przyjmuje intendent przy wejściu na niskim parterze (wejście pod schodami) w godz. 7:30 – 10:00 oraz 14:00 – 15:00.
We wrześniu opłata za obiady (nie uwzględnia odpisów z marca) wynosi 84 zł.
Od października wpłaty będą przyjmowane wyłącznie przelewem na rachunek bankowy.