Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

W dniach 23-30 września 2020 r. w wyniku głosowania społeczność uczniowska przyjęła nowy Regulaminu Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej Nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie. Zgodnie nowym Regulaminem w dniu 16 października 2020 r. w piątek odbędą się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

Kandydatem może być każdy uczeń począwszy od klasy 4, którego zgłosi pisemnie grupa co najmniej 20 uczniów naszej szkoły. Zgłoszenia podpisane przez 20 uczniów do dnia 14 października przyjmuje p. Beata Łuczak – opiekun Samorządu Uczniowskiego. W zgłoszeniu powinna być ujęta zgoda kandydata.

Wybory przeprowadzi trzyosobowa komisja skrutacyjna powołana przez opiekuna samorządu spośród uczniów klas ósmych pod nadzorem opiekuna samorządu.

Wybory przewodniczącego może poprzedzać kampania wyborcza, do czego zachęcamy kandydatów.

Zapraszamy do składania kandydatur!!!