Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

wstazka

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Sczęch-Temeckiej.

Odszedł od nas Człowiek prawy i szlachetny o nieocenionych zaletach charakteru, Mistrz i Nauczyciel dla wielu pokoleń młodzieży.

Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, oddana uczniom i sprawom oświatowym, a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością dla innych.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi.

Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej