Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas 1-3 wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Od października wykonaliśmy 20 zadań z 3 modułów:

I W krainie muz,

II Piękno regionu

III Kocha, lubi, szanuje.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację programu i wykonywanie zadań. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję.