Zebrania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami

DataGodzinaRodzaj spotkania
10 września 2020 r.17:00zebranie ogólne
 17:00zebranie ogólne
 17:00zebranie ogólne
 17:00zebranie ogólne
 17:00zebranie ogólne

Wykaz sal na spotkania z rodzicami

KlasaWychowawcaSala
1aMałgorzata Kowalczyk2
1bDorota Milner5
2aMałgorzata Tadeuszewska 3
2bKatarzyna Wicher (w.z. Robert Baranowski) 4
3aMariola Adamczyk201
3bDorota Ziółkowska202
4aGrażyna Fecko105
4bDorota Mucha104
6aIzabela Kałużny-Khoubbazi206
6bMałgorzata Gralla108
6cAnna Hucał103
7aArleta Kowalska208
7bMałgorzata Gralla (godz. 18:00)108
7cMałgorzata Kazimierowicz101
8aMonika Klemaszewska (w.z. Jadwiga Sprysak)102
8bEwa Barańska109
8cMarta Kozerska207

Informacje:

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmian daty zebrania po uprzednim poinformowaniu wychowawców i rodziców.

  1. Zebrania ogólne odbywają się wg harmonogramu, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwołać zebranie ogólne po uprzednim poinformowaniu rodziców.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym, dyrektorem, wicedyrektorami – podczas terminów zebrań z rodzicami w godz. 17.00-19.00.