Zebrania z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami

Data Godzina Rodzaj spotkania
10 września 2020 r. 17:00 zebranie ogólne
26 listopada 2020 r. 17:00 zebranie ogólne
 4 lutego 2021 r. 17:00 zebranie ogólne
22 kwietnia 2021 r. 17:00 zebranie ogólne
 7 czerwca 2021 r. 17:00 zebranie ogólne

Informacje:

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmian daty zebrania po uprzednim poinformowaniu wychowawców i rodziców.

  1. Zebrania ogólne odbywają się wg harmonogramu, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwołać zebranie ogólne po uprzednim poinformowaniu rodziców.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym, dyrektorem, wicedyrektorem – podczas terminów zebrań z rodzicami w godz. 17.00-19.00.
  3. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zebrania mogą byc organizowane za pomocą środków komunikacji na odległość.