Zebrania z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami

DataGodzinaRodzaj zebrania
9 września 2021 r.17:00zebranie ogólne
2 grudnia 2021 r.17:00zebranie ogólne
 27 stycznia 2022 r.17:00zebranie ogólne
28 kwietnia 2022 r.17:00zebranie ogólne
 9 czerwca 2022 r.17:00zebranie ogólne

Wykaz sal na zebrania z rodzicami

Klasa Wychowawca Sala
1a Mariola Adamczyk 3
2a Małgorzata Kowalczyk 1
2b Dorota Milner 5
3a Małgorzata Tadeuszewska 4
3b Dorota Ziółkowska 2
4a Jadwiga Sprysak 105
5a Beata Łuczak 109
7a Anna Hucał 103
7b Jadwiga Sprysak 104
8a Małgorzata Kazimierowicz 102

Informacje:

Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmian daty zebrania po uprzednim poinformowaniu wychowawców i rodziców.

  1. Zebrania ogólne odbywają się wg harmonogramu, jednak w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwołać zebranie ogólne po uprzednim poinformowaniu rodziców.
  2. Indywidualne konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym, dyrektorem, wicedyrektorem – podczas terminów zebrań z rodzicami w godz. 17.00-19.00.
  3. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zebrania mogą byc organizowane za pomocą środków komunikacji na odległość.