Zmiana sposobu wpuszczania uczniów do szkoły.

Na podstawie obserwacji pierwszego dnia nauki w reżimie sanitarnym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, od 3 września 2020 r. (czwartek) wprowadzamy zmianę sposobu przyprowadzania i odprowadzania dzieci do szkoły. Szczegóły poniżej.

Klasy 1-3:

Uczniowie klas 1-3 będą korzystać z wejścia bocznego od strony osiedla (przy świetlicy).
Wejście będzie otwierane na 10 minut przed lekcjami danej klasy.
Opiekun wchodząc do szkoły będzie przyprowadzał dziecko do drzwi „strefy malucha”, gdzie dziecko będzie obierane przez nauczyciela. Po lekcjach opiekun również będzie mógł odebrać dziecko przy wejściu do „strefy malucha”.
Prosimy o zachowywanie dystansu przed wejściem do szkoły.

Świetlica:

Do świetlicy dzieci będą wpuszczane również bocznym wejściem, opiekun może przyprowadzić dziecko bezpośrednio do świetlicy i stamtąd odebrać po zajęciach.

Klasy 4-8:

Uczniowie klas 4-6 będą korzystać z wejścia głównego do szkoły.
Uczniowie klas 7-8  będą korzystać z wejścia do szkoły od strony boiska szkolnego.
Wejście będzie otwierane na 10 minut przed lekcjami.
Prosimy o zachowywanie dystansu przed wejściem do szkoły.

Zasady sanitarne dla opiekunów uczniów klas 1-3:

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni między wejściem bocznym a świetlicą lub „strefą malucha”, zachowując zasady:

  • 1 opiekun z dzieckiem,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • obowiązek zakrywania ust i nosa,
  • dezynfekcja rąk,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli .