Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”, który będzie przebiegał od 12 do 16 września. Профілактика інфекційних

PROFILAKTYKA

Tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami.

W ramach wspomnianej akcji odbędą się:

– konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 – 8 – środa 14.09

– międzyszkolny konkurs wiedzy dla uczniów klas 8 – piątek 16.09

– kiermasz Ciast – Fit – czwartek 15.09

– lekcje wychowawcze poświęcone powyższemu tematowi

– spotkanie z pielęgniarką szkolną

Choroby zakaźne powszechnie nazywane są infekcyjnymi. Pod pojęciem tym kryje się grupa schorzeń rozwijających się w wyniku zakażenia organizmu drobnoustrojem chorobotwórczym.

W Polsce do najczęściej występujących chorób zakaźnych należą:

· grypa,

· ospa wietrzna,

· wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy,

· szkarlatyna (płonica),

· borelioza,

· gruźlica,

· salmonellozy,

· różyczka,

· krztusiec,

· choroba wywołana przez paciorkowca z grupy A

· wirusowe zapalenie wątroby (WZW),

· świnka (nagminne zapalenie przyusznic).

· COVID 19

Profilaktyka chorób zakaźnych skupia się przede wszystkim na:

· unieszkodliwieniu źródeł i dróg szerzenia zakażenia,

· unikaniu wytwarzania lekooporności przez drobnoustroje chorobotwórcze,

· ograniczanie mechanizmów rozwoju zakażenia,

· wzrost populacyjnej odporności np. poprzez szczepienia.

Podstawowym elementem profilaktyki chorób zakaźnych są działania higieniczne i sanitarne. Bardzo duże znaczenie przypisuje się:

– szczepieniom, , które są skuteczną obroną przed wieloma zakaźnymi chorobami,

– higienie osobistej (m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, dbałość o ogólny dobry stan zdrowia i czystość ciała)

– żywieniu i żywności (np. badania okresowe pracowników placówek zbiorowego żywienia, mycie produktów żywnościowych),

– wodzie (choćby uzdatnianie i chlorowanie wody kranowej, likwidowanie dzikich wysypisk śmieci, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych) oraz

– jakości snu (częste wietrzenie pomieszczeń, zmiana pościeli.