606713-N-2020 – Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie