Bądź bezpieczny w Sieci!

Bezpieczeństwo w sieci2

Dziś nie wyobrażamy sobie naszego życia, pracy bez dostępu do sieci. Internet dla wielu z nas jest przydatny w pracy, nauce, codziennym życiu. Jednak by móc z niego korzystać bezpiecznie, musimy się wystrzegać zagrożeń płynących z sieci. Żadne zasady bezpiecznego korzystania z Internetu nie zastąpią zdrowego rozsądku i myślenia.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie w sieci. Jesteśmy w sieci, a to na ile damy się w nią wciągnąć i stworzyć zagrożenie dla siebie i najbliższych, zależy przede wszystkim od nas samych.

Angażujmy się w promowaniu pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz twórzmy kulturę zrozumienia. Aktywnie uczestniczmy w tworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

Dorota Ćwik