Bezpieczne wakacje

W związku z nadchodzącymi wakacjami w klasach czwartych i szóstych odbyła się prelekcja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku. Spotkanie prowadziły funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego w Lubinie. Prelegentki bardzo obszernie omówiły zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, ostrożnego postępowania podczas wędrówek w góry, odpowiedniego zachowania w kontakcie z osobą obcą. Zwróciły uwagę na konsekwencje prawne wynikające z nieostrożnego korzystania z Internetu i cyberprzemocy. Uczniowie uważnie słuchali, a także aktywnie uczestniczyli w prelekcji.