Charytatywny turniej szachowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Z okazji obchodów „Roku dla Niepodległej” związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w naszej szkole charytatywny turniej szachowy. Zgłosiło się trzydziestu czterech miłośników królewskiej gry od klasy czwartej SP do pierwszej liceum. W czasie turnieju zebrano kwotę 170 zł, która będzie przeznaczona na społeczną akcję: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, pod patronatem m.in. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pani dyrektor Barbara Szymańska wyraziła radość widząc tak duże zaangażowanie uczniów w projekt patriotyczny.
Przypomnijmy, że po zakończeniu II wojny światowej na Dolny Śląsk przybyło z kresów ponad milion Polaków, którzy pozostawili tam groby swoich bliskich. Cmentarze te mówiące o polskości wymagają dzisiaj naszej wspólnej troski, jest to nasz patriotyczny obowiązek zadbanie o nie.
Dziękujemy wszystkim miłośnikom królewskiej gry za postawę fair play i zaangażowanie, wolontariuszkom z ich opiekunką M. Rusowicz za pomoc przy turnieju. Dyrekcji naszej szkoły za wspieranie w realizacji patriotycznego projektu.

Turniej zorganizowali Katarzyna Walęga i Andrzej Taler