Drodzy Rodzice i Opiekunowie

PD

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ogłosił nabór na zajęcia psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy domowej.

Jej głównym założeniem jest przekazanie wiedzy na temat przemocy, umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia ze strony sprawcy oraz możliwości ochrony siebie i dzieci.

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek, w godzinach popołudniowych po zebraniu się grupy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach mogą zapisać się pod numerem telefonu: 76 847 63 55 lub 723 207 707.

Magorzata Tkaczyszyn – Mastalska