EuroWeek 2018

W dniach 20-24 marca 2018r. 15 uczniów naszej szkoły z drugich klas gimnazjalnych (A, B, C) wraz z opiekunami p. Ewa Barańską i p. Grażyną Fecko uczestniczyło w warsztatach przygotowanych przez fundację EuroWeek. Program EuroWeek- Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Nasi uczniowie w ramach projektu rozwijali najbardziej cenione w obecnej chwili umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracę w zespole. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców fundacji pochodzących z różnych krajów (np. Peru, Indonezji, Filipin, Gruzji, Jamajki, Ukrainy, Łotwy). Obóz został zorganizowany w malowniczo położonym Lądku Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej.
Gimnazjaliści wrócili do Lubina zadowoleni, pełni wrażeń i nowych znajomości, ponieważ oprócz nas i wolontariuszy byli tam także uczestnicy z różnych regionów naszego kraju.