Granie i śpiewanie

22.03.2018 r. uczniowie klas 1-3  ponownie muzykują, tym razem uczą się wystukiwania podanego rytmu na tubach, muzyka oraz poczucie rytmu wpływa na ogólny rozwój dziecka i na jego sposób odbierania świata. Za pomocą muzyki można rozwijać nie tylko specyficzne zdolności muzyczne – jak np. wrażliwość na wysokość, barwę dźwięków czy rytm ale także wyobraźnię.Uczniowie mieli wspaniała zabawę.