Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

EKO 7

Dnia 22.04.2022r uczniowie z klas 1-3 brali udział w szkolnym konkursie ekologiczno-przyrodniczym. Celem konkursu było krzewienie postaw i kultury ekologicznej. Konkurs składał się z części teoretycznej i części praktycznej.

Zakres tematyczny obejmował m.in.:

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, postępowanie związane z ochroną środowiska: szanowanie zieleni, zachowanie ciszy w parkach i lasach, dbałość o czystość, znaczenie wody w życiu człowieka; ochrona wody, segregacja odpadów, opakowania ekologiczne, podstawowe gatunki zwierząt i roślin pod ochroną.

Uczniowie, pracując w trzyosobowych zespołach, z zaangażowaniem odpowiadali na zagadnienia konkursowe. Po części teoretycznej segregowali odpady, przeznaczone do wtórnego wykorzystania do odpowiednich worków.

Wręczenie dyplomów i upominków odbyło się 26.04.2022r. Wszyscy uczestnicy konkursu zasłużyli na wyróżnienie i wszyscy otrzymali nagrody, bowiem wiedzą jak należy zadbać o otaczające nas środowisko i wykazali się obszerną wiedzę ekologiczną.