Informacje dotyczące kształcenia hybrydowego do 17 maja 2021 r.

Organizacja nauczania od 17 do 28 maja 2021 r.

Klasy 1-3

Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się zgodnie z planem lekcji w salach wskazanych w planie lekcji (w strefie malucha). Nie obowiązuje już podział na piętra.

W dniach 25-27 maja 2021 r., z uwagi na egzamin w klasach ósmych, nie odbywają się lekcje i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nieczynna jest stołówka.

Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

Klasy 4-8

Zajęcia w klasach 4-8 odbywają się w trybie stacjonarnym wg poniższego harmonogramu. W pozostałe dni zajęcia są realizowane nadal w formie zdalnej.

Klasy są przypisane do sal lekcyjnych.

Klasy sportowe zajęcia sportowe (6 godzin) realizują na dotychczasowych zasadach niezależnie od pozostałych zajęć.

W dniach 25-27 maja 2021 r., z uwagi na egzamin w klasach ósmych, nie odbywają się lekcje i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nieczynna jest stołówka.

Uwaga:

  • nauczanie indywidualne jest realizowane zdalnie,
  • zajęcia rewalidacyjne i realizowane indywidualnie ustali wychowawca z rodzicami.
Klasa Termin zajęć stacjonarnych – w szkole, zgodnie z planem lekcji
(w pozostałe dni realizowane jest nauczanie zdalne)
Zajęcia sportowe – w klasach sportowych (wg dotychczasowych zasad)
4a 18 maja (wtorek) 21 maja (piątek) XXX XXX XXX
4b 18 maja (wtorek) 21 maja (piątek) poniedziałki
14:00 – 15:35
środy
13:00 – 14:35
czwartki
8:00 – 9:35
6a 17 maja (poniedziałek) 19 maja (środa) wtorki
13:00 – 15:10
czwartki
8:00 – 10:25
6b 17 maja (poniedziałek) 18 maja (wtorek) środy
14:00 – 15:35
czwartki
13:00 – 14:35
czwartki
13:00 – 14:35
6c 20 maja (czwartek) 24 maja (poniedziałek) XXX XXX XXX
7a 18 maja (wtorek) 20 maja (czwartek) poniedziałki
14:00 – 15:35
środy

gr. p. A. Kowalskiej:
13:00 – 15:25

gr. p. I. Kałużny-Khoubbazi:
13:00 – 14:35
piątki

gr. p. A. Kowalskiej:
14:00 – 14:45

gr. p. I. Kałużny-Khoubbazi:
14:00 – 15:35
7b 19 maja (środa) 20 maja (czwartek) poniedziałki
8:00 – 9:35
wtorki

gr. p. M. Knulla:
14:00 – 16:25

gr. p. P. Wawnikiewicza:
14:00 – 15:35
piątki

gr. p. M. Knulla:
15:00 – 15:45

gr. p. P. Wawnikiewicza:
15:00 – 16:35
7c 21 maja (piątek) 24 maja (poniedziałek) XXX XXX XXX
8a 28 maja (piątek) XXX XXX XXX XXX
8b 28 maja (piątek) XXX XXX XXX XXX
8c 28 maja (piątek) XXX XXX XXX XXX