Międzyszkolny konkurs prozdrowotny “Nie dla palenia”

nie dla

W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs prozdrowotny dla uczniów klas 8.

W konkursie udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Podczas konkursu, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną pod hasłem “Nie dla palenia”. Później odbyła się debata na temat szkodliwości palenia.  A następnie uczniowie mieli do rozwiązania test.

Podsumowując wypowiedzi uczniów, zaangażowanie i poziom wiedzy, jury przyznało następujące lokaty:

I miejsce zajął Jakub Fabiszewski z klasy 8a Szkoły Podstawowej nr 7

II miejsce zajęła Dominika Garbaczewska z klasy 8b Szkoły Mistrzostwa Sportowego

III miejsce zajął Alan Jasiński z klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 7.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Jadwiga Sprysak