Nasi milusińscy

Domowe zwierzątko 4

29.11.2022r uczniowie klasy 3b pracując w zespołach prezentowali i omawiali wiadomości dotyczące swojego domowego zwierzątka.

Do relacji i podsumowania danego projektu dzieci przygotowywały się kilka dni. Wyszukiwały i zbierały potrzebne informacje i ilustracje. Czytały ciekawostki o swoich milusińskich w dostępnych źródłach. Zebrane treści zapisały na grupowych plakatach, które ozdobiły ilustracjami i rysunkami. Następnie uczniowie poszczególnych grup zrelacjonowali notatki zawarte na plakatach, wzbogacając je informacjami z własnych doświadczeń.

W tym dniu nie mogło też zabraknąć domowych zwierzątek w naszej klasie. Ku radości dzieci podczas zajęć towarzyszyły nam chomiki i świnki morskie.

To były ciekawe i wyjątkowe zajęcia.

Dorota Milner